Vitalis WoonZorg Groep heeft in Eindhoven drie verpleeghuizen en 2 revalidatiecentra. Bovendien biedt Vitalis in ruim 17 appartementencomplexen verschillende vormen van welzijn en zorg aan. Variërend van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg. Met het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur creëert Vitalis WoonZorg Groep de voorwaarden voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze. Bij Vitalis werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met meer dan 1.100 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 4.700 ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hén voor ogen staat. Voor de zorg en dienstverlening hanteert Vitalis géén winstoogmerk.